3 augusti, 2021

2019 års rapport med fokus på meningsfullhet & delaktighet

Svenskarna och Internet är en årlig kostnadsfri rapport från Internetstiftelsen, som varje år gör undersökningar om svenskarnas internetvanor. Rapporten skiljer lite från år till år och detta året har fokus varit på digital delaktighet och hur meningsfullt vi faktiskt själva anser att våra internetvanor är. En spoiler är att vår tid på sociala medier inte ses som något särskilt värdefullt…

Läs hela rapporten »

Människans vetgirighet och webbens oändliga informationsflöde skapar lätt ett överflöd av nyhetskonsumtion. Man kan scrolla i all evighet och hur mycket man än läser finns det alltid mer att ta del av. Det som är tänkt som undervisning eller underhållning spårar lätt ur och blir ett negativt beroende (läs: därför är det helt okej för mig om du väljer att koppla ner nu).

Samtidigt som rapporten visar att vi själva uppfattar att t.ex. sociala medier saknar mening, signalerar det även att internetanvändarna faktiskt söker ett syfte med sin tid på internet. Det är inte planlös underhållning, utan en jakt för att uppfylla mänskliga behov.

En teori som jag ofta hänvisar till är psykologen Maslows behovstrappa. Den beskriver mänskliga behov, där mat och husrum är basen på pyramiden. Över det finns behovet gemenskap (som sociala medier kan ge illusion av att uppfylla), därefter självkänsla och självförverkligande. Detta finns det relativt få tjänster som uppfyller idag.

Om man letar efter möjligheter, finns det ett stort medfött behov och till synes enorma mängder tid och pengar som internetanvändare gärna lägger på att göra något meningsfullt istället för att planlöst surfa runt i sin filterbubbla. Projektsamverkan, crowdfunding, forskning och samhällsprojekt. Ge webben ett syfte och mål, så kan snöbollseffekten bli världsförändrande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *