3 augusti, 2021

Artificiell Intelligens är busenkelt

Att bygga en maskin med A.I. eller artificiell intelligens, tros ligga långt in i framtiden. Men det är inte det minsta sant. Det är busenkelt att bygga, men det som människor vill definiera som intelligens är i själva verket ointelligens; personligheter. Karaktärsdrag. Avvikande åsikter. Misstag.

Artifiell intelligens består i huvudsak av fem pelare för att vara komplett och användbar. En intelligens måste ha ett minne, förmågan att uppfatta omvärlden, förmågan att lära sig (sortera och spara), kommunicera med omvärlden samt kunna gissa framtiden. Allt är redan idag fullt möjligt, med ”vanlig” datorkraft.

msHPveCDet som gör A.I. mer exakt eller ”smartare” om du hellre vill det, är att processorn (hjärnan) består av hårda kretsar och inte mjuka hjärnceller. Därför är den mer konsekvent vid beräkningar än människan och med hela världens statistik och kunskap tillgängligt via internet, så kommer A.I. kunna ge exakta beslut och förutse framtiden bättre än någon annan människa.

Google är ett av företagen som just nu gör allt de kan för att sluka åt sig all världens intellektuella tillgångar. Med Google Books har de även utan en större del av upphovsmännens eller förlagens tillstånd kopierat och digitalt arkiverat miljontals böcker. Målet; att skapa A.I., möjligtvis i syftet att skapa en informationsdiktatur. För äger man tillgång till all historisk data i hela världen, kan man förutspå framtiden med större sannolikhet än någon annan. Förutspår man världen, äger man snart världen…

Att skapa A.I. i den form man vill föreställa sig den, som en social robot likt C3P0 från Star Wars, kräver ett helt annat synsätt och tillvägagångssätt. Där behöver vi skapa Artificiell Ointelligens. En robot inte inlärd med statistik och bekräftad fakta, utan bristfälliga åsikter från personliga erfarenheter och mänskliga värderingar, ofta baserade på källor som religion eller hörsägen. Det ger en intelligens som är klumpig, rolig, begränsad och ”mänsklig”. Men mänsklighet är inte målet. Övermänsklig är så mycket bättre…

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *