18 juni, 2024

Få stopp på aversionen till kärnkraft

Magdalena Andersson får sänka tonen. Det finns en aggressiv inställning till kärnkraft som helt och hållet kan härledas till miljöpartiets och anti-kärnkraftsrörelsen som verkade på 80-talet. En inställning som Magdalena kraftfullt markerade i sitt senaste uttalande om att bieffekterna av kärnkraft är något som först våra barn och barnbarnsbarnsbarn kommer få hantera.

Något som dock idag helt kan garanteras av tiotusentals klimatforskare världen över, är att nuvarande energikonsumtion och produktion helt garanterat kommer bli ett gissel för kommande generationer om vi inte vänder trenden.

Den kärnkraft som finns idag är i princip uråldrig rysk teknik. Våra svenska kärnkraftverk är baserade på samma teknik som Tjernobyl, med snart 50 år på nacken. Det har dock ingenting med modernare alternativ att göra, och även om det finns vissa risker kan man inte sätta tvärstopp för forskning och utveckling av mindre kärnkraftverk, som är så gott som koldioxidneutrala.

Att blint massproducera potentiellt farliga anläggningar är en sak, men att vetenskapligt och småskaligt utveckla nästa generations fissionskraft är däremot ett nödvändigt ansvarstagande, jämfört med utökad användning av fossil energi eller bioenergi som även det faktiskt ger skadliga utsläpp i atmosfären, förnyelsebart eller ej.

Ett av flera säkerhetslager med dagens mest moderna fissionsverk är att de inte använder vatten som kylmedel, utan smälta salter som vid ett utsläpp inte rinner rakt ut i haven utan transiteras till fast tillstånd vid normala temperaturer. Så kallade LFTR:s (Liquid Fluoride Thorium Reactors) använder det mycket mer förekommande bränslet Thorium, och har en effektivitet som är hundrafaldigt bättre än dagens feeder-reaktorer, vilket gör att det i princip inte blir något radioaktivt avfall kvar överhuvudtaget att behöva djupförvaras.

Att jämställa riskerna med 50 år gammal teknik, är lika bakåtsträvande som när Thomas Watson (VD för IBM) uttryckte att det endast finns en marknad för kanske fem datorer i hela världen.

Skärpning! Släpp aversionen och satsa istället på att bli världsledande. Kina har redan snott tekniken och satsar just nu på byggandet av ett femtiotal toriumverk, och tro mig när jag säger att det inte är ett land man vill hamna på efterkälken bakom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *