28 januari, 2021

Överge dina ”vanity metrics” och fokusera på värdeskapanede mätpunkter

Få saker är lika värdefullt för internetmarknadsförare, som statistik. Du samlar in besöksstatistik. Du mäter hur besökarna rör sig på sidan. Du kanske syns etta på google för häftiga branschtermer. Men ger det verkligen något?

Om du på pappret verkar ha fin statistik, men ändå inte rullar in cashen – så lider du nog av ”vanity metrics”. Översätter man till ren svenska, innebär det fåfänga. Du ser de siffror du vill se, och statistiken i sig utmålas som ett stort värde. Ett värde som egentligen inte finns.

Vad är egentligen statistik?

Statistik är en matematisk representation av ett tillstånd, där man samlar in data och utvärderar. Det har alltså inget värde i sig, utan är ett underlag för beslutsfattande. Det får dig att se helhetsbilden och ta välgrundade beslut.

Med andra ord är det viktigt att fundera över statistiken och förstå att den representerar riktiga människor. Att använda statistiken som mål ger inte alltid det resultat du önskar. Sätter du som mål att ”gå från hundra till tusen besökare per dag”, kanske du ändå inte får proportionerligt ökad försäljning. Det vore bättre att göra de satsningar du gör och sedan jämföra statistiken före och efter och se att ”jaha, konverteringen på vår nya marknadsföringsaktivitet var dubbelt så stor som tidigare”. Då är statistik rätt utnyttjad.

Rätt sätt, är att använda den vetenskapliga metoden. Du kanske minns det från skolans kemilektioner…

  1. Målsättning – Vad vill du uppnå?
  2. Hypotes – Vilken metod/aktivitet tror du kan nå målet?
  3. Mätning – Vad är utgångsläget?
  4. Genomförande
  5. Mätning – Vilket resultat gavs?
  6. Utvärdering – gör om, gör rätt!

Slopa dina vanity metrics och fokusera istället på huvudmålet. Då är statistik din bästa vän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *